نیکنامده دیوار به دیوار تهران :: فاصله بسیار نزدیک نیکنامده لواسان به تهران

آیا نیکنامده دیوار به دیوار تهران است؟!

 

نیکنام ده | نیکنامده | نیکنام شهر | درباره نیکنامده | درباره نیکنام شهر | تاریخچه | زبان | فرهنگ | قدمت | خرید و فروش ملک | املاک | املاک نیکنامده | زمین | باغ | ویلا | قیمت املاک نیکنامده | قیمت ملک | قیمت زمین | قیمت ویلا | ساخت و ساز در نیکنامده | مشاور املاک | املاک نیکنامده | بیگانی املاک نیکنامده | خرید ملک | فروش ملک | سوئیت | آپارتمان | آب | برق | گاز | تلفن | لواسان | املاک لواسان | سد لتیان | لتیان | محصولات | تهران | حومه تهران | حومه پایتخت | ثبت ملک | ثبت املاک | ثبت نام | ثبت نام مشاورین املاک | ثبت نام مشاورین املاک نیکنامده | آموزش | وبسایت نیکنامده | وبسایت املاک نیکنامده | آب و هوا | ییلاق تهران | فاصله از تهران | نزدیک تهران | قیمت ملک در نیکنامده | املاک حومه تهران | ویلا نزدیک تهران | جاجرود | توریست | گردشگری | تماس | شماره تلفن | سرمایه گذاری | سرمایه گذاری در نیکنامده | سرمایه گذاری در املاک نیکنامده | توسعه | جذب سرمایه | مهاجرت به لواسان | مسکن | اسکان در لواسان | نیکنام ده | نیکنامده | نیکنام شهر | درباره نیکنامده | درباره نیکنام شهر | تاریخچه | زبان | فرهنگ | قدمت | خرید و فروش ملک | املاک | املاک نیکنامده | زمین | باغ | ویلا | قیمت املاک نیکنامده | قیمت ملک | قیمت زمین | قیمت ویلا | ساخت و ساز در نیکنامده | مشاور املاک | املاک نیکنامده | بیگانی املاک نیکنامده | خرید ملک | فروش ملک | سوئیت | آپارتمان | آب | برق | گاز | تلفن | لواسان | املاک لواسان | سد لتیان | لتیان | محصولات | تهران | حومه تهران | حومه پایتخت | ثبت ملک | ثبت املاک | ثبت نام | ثبت نام مشاورین املاک | ثبت نام مشاورین املاک نیکنامده | آموزش | وبسایت نیکنامده | وبسایت املاک نیکنامده | آب و هوا | ییلاق تهران | فاصله از تهران | نزدیک تهران | قیمت ملک در نیکنامده | املاک حومه تهران | ویلا نزدیک تهران | جاجرود | توریست | گردشگری | تماس | شماره تلفن | سرمایه گذاری | سرمایه گذاری در نیکنامده | سرمایه گذاری در املاک نیکنامده | توسعه | جذب سرمایه | مهاجرت به لواسان | مسکن | اسکان در لواسان | نیکنام ده | نیکنامده | نیکنام شهر | درباره نیکنامده | درباره نیکنام شهر | تاریخچه | زبان | فرهنگ | قدمت | خرید و فروش ملک | املاک | املاک نیکنامده | زمین | باغ | ویلا | قیمت املاک نیکنامده | قیمت ملک | قیمت زمین | قیمت ویلا | ساخت و ساز در نیکنامده | مشاور املاک | املاک نیکنامده | بیگانی املاک نیکنامده | خرید ملک | فروش ملک | سوئیت | آپارتمان | آب | برق | گاز | تلفن | لواسان | املاک لواسان | سد لتیان | لتیان | محصولات | تهران | حومه تهران | حومه پایتخت | ثبت ملک | ثبت املاک | ثبت نام | ثبت نام مشاورین املاک | ثبت نام مشاورین املاک نیکنامده | آموزش | وبسایت نیکنامده | وبسایت املاک نیکنامده | آب و هوا | ییلاق تهران | فاصله از تهران | نزدیک تهران | قیمت ملک در نیکنامده | املاک حومه تهران | ویلا نزدیک تهران | جاجرود | توریست | گردشگری | تماس | شماره تلفن | سرمایه گذاری | سرمایه گذاری در نیکنامده | سرمایه گذاری در املاک نیکنامده | توسعه | جذب سرمایه | مهاجرت به لواسان | مسکن | اسکان در لواسان | نیکنام ده | نیکنامده | نیکنام شهر | درباره نیکنامده | درباره نیکنام شهر | تاریخچه | زبان | فرهنگ | قدمت | خرید و فروش ملک | املاک | املاک نیکنامده | زمین | باغ | ویلا | قیمت املاک نیکنامده | قیمت ملک | قیمت زمین | قیمت ویلا | ساخت و ساز در نیکنامده | مشاور املاک | املاک نیکنامده | بیگانی املاک نیکنامده | خرید ملک | فروش ملک | سوئیت | آپارتمان | آب | برق | گاز | تلفن | لواسان | املاک لواسان | سد لتیان | لتیان | محصولات | تهران | حومه تهران | حومه پایتخت | ثبت ملک | ثبت املاک | ثبت نام | ثبت نام مشاورین املاک | ثبت نام مشاورین املاک نیکنامده | آموزش | وبسایت نیکنامده | وبسایت املاک نیکنامده | آب و هوا | ییلاق تهران | فاصله از تهران | نزدیک تهران | قیمت ملک در نیکنامده | املاک حومه تهران | ویلا نزدیک تهران | جاجرود | توریست | گردشگری | تماس | شماره تلفن | سرمایه گذاری | سرمایه گذاری در نیکنامده | سرمایه گذاری در املاک نیکنامده | توسعه | جذب سرمایه | مهاجرت به لواسان | مسکن | اسکان در لواسان | نیکنام ده | نیکنامده | نیکنام شهر | درباره نیکنامده | درباره نیکنام شهر | تاریخچه | زبان | فرهنگ | قدمت | خرید و فروش ملک | املاک | املاک نیکنامده | زمین | باغ | ویلا | قیمت املاک نیکنامده | قیمت ملک | قیمت زمین | قیمت ویلا | ساخت و ساز در نیکنامده | مشاور املاک | املاک نیکنامده | بیگانی املاک نیکنامده | خرید ملک | فروش ملک | سوئیت | آپارتمان | آب | برق | گاز | تلفن | لواسان | املاک لواسان | سد لتیان | لتیان | محصولات | تهران | حومه تهران | حومه پایتخت | ثبت ملک | ثبت املاک | ثبت نام | ثبت نام مشاورین املاک | ثبت نام مشاورین املاک نیکنامده | آموزش | وبسایت نیکنامده | وبسایت املاک نیکنامده | آب و هوا | ییلاق تهران | فاصله از تهران | نزدیک تهران | قیمت ملک در نیکنامده | املاک حومه تهران | ویلا نزدیک تهران | جاجرود | توریست | گردشگری | تماس | شماره تلفن | سرمایه گذاری | سرمایه گذاری در نیکنامده | سرمایه گذاری در املاک نیکنامده | توسعه | جذب سرمایه | مهاجرت به لواسان | مسکن | اسکان در لواسان | نیکنام ده | نیکنامده | نیکنام شهر | درباره نیکنامده | درباره نیکنام شهر | تاریخچه | زبان | فرهنگ | قدمت | خرید و فروش ملک | املاک | املاک نیکنامده | زمین | باغ | ویلا | قیمت املاک نیکنامده | قیمت ملک | قیمت زمین | قیمت ویلا | ساخت و ساز در نیکنامده | مشاور املاک | املاک نیکنامده | بیگانی املاک نیکنامده | خرید ملک | فروش ملک | سوئیت | آپارتمان | آب | برق | گاز | تلفن | لواسان | املاک لواسان | سد لتیان | لتیان | محصولات | تهران | حومه تهران | حومه پایتخت | ثبت ملک | ثبت املاک | ثبت نام | ثبت نام مشاورین املاک | ثبت نام مشاورین املاک نیکنامده | آموزش | وبسایت نیکنامده | وبسایت املاک نیکنامده | آب و هوا | ییلاق تهران | فاصله از تهران | نزدیک تهران | قیمت ملک در نیکنامده | املاک حومه تهران | ویلا نزدیک تهران | جاجرود | توریست | گردشگری | تماس | شماره تلفن | سرمایه گذاری | سرمایه گذاری در نیکنامده | سرمایه گذاری در املاک نیکنامده | توسعه | جذب سرمایه | مهاجرت به لواسان | مسکن | اسکان در لواسان |تماس | شماره تلفن | سرمایه گذاری | سرمایه گذاری در نیکنامده | سرمایه گذاری در املاک نیکنامده | توسعه | جذب سرمایه | مهاجرت به لواسان | مسکن | اسکان در لواسان |

در مطالب قبلی توضیحاتی درباره نیکنامده و موقعیت جغرافیایی و فرهنگ و تاریخچه نیکنامده لواسان مطالبی را ذکر کردیم. یادآور میشویم که منطقه نیکنامده یا نیکنام شهر یکی از مناطق لواسانات و شمیرانات (منطقه ۱) تهران است.

اگر توضیحات بیشتری درباره آشنایی با منطقه لواسانات تهران نیاز دارید می توانید آن را از اینجا مطالعه نمایید.

اما درباره اصطلاح دیوار به دیوار می توان گفت که ما معمولا زمانی از این واژه استفاده می کنیم که اشاره به نزدیکی و در واقع چسبیدگی دو چیز که در کنار هم قرار گرفته اند.

به شهادت ساکنان محترم منطقه نیکنامده لواسان و همچنین ادمین محترم وبسایت نیکنامده لواسان (نیکنامده آی آر) هرچند که نیکنامده بعنوان یکی از توابع استان تهران و زیرمجموعه های لواسانات ، در حومه شهر تهران قرار گرفته است اما به لحاظ مسافت و زمان اگر نگوییم نزدیکترین نقطه به شهر بزرگ تهران است، اما واقعا یکی از نزدیکترین مناطق حومه تهران قلمداد می گردد.

فاصله نیکنامده از شرق تهران و ابتدای جاده دماوند یعنی از سه راه تهرانپارس حدودا ۳۰ کیلومتر و به لحاظ زمانی تنها ۳۰ دقیقه یا نیم ساعت است.

برای اثبات این موضوع کافیست خود امتحان کنید و برای رسیدن به یک منطقه خوش آب و هوا و سرسبز که هیچ اثری از آلودگی هوای تهران و دغدغه های روزمره آنرا را در خود ندارد یک روز تعطیل ، بهمراه خانواده و یا دوستانتان به سمت نیکنامده حرکت کنید.

گفتنی است که لواسان تهران که به دو بخش اصلی لواسان بزرگ و لواسان کوچک تقسیم می شود سالیان دراز از دو مسیر اصلی قابل دسترسی است و می توان گفت که هر دو سوی این مسیرها در مناطق شمالی و شرقی تهران واقع شده اند.

جاده لواسان کوچک که به اسم دیگر منطقه گلندوئک نیز از قدیم شناخته میشده است ، عموما از طریق مسیر سه راه استخر و شمال تهرانپارس و حکیمیه و اتوبان شهید بابایی و به سمت جاده فشم قابل دسترسی است.

لواسان بزرگ و همچنین نیکنامده نیز از طریق اوایل جاده دماوند و جاجرود به سمت سد لتیان قابل دسترسی است. مسیر جاجرود به سمت سد لتیان بهترین مسیر دسترسی و رفت و آمد به منطقه نیکنامده است و از جاده سد لتیان تنها به فاصله ۵ دقیقه پس از سد لتیان خروجی نیکنامده یا نیکنام شهر درست مقابل کانکس نیروی انتظامی قابل مشاهده و دسترسی است.

باید گفت نیکنامده در واقع کمی بالاتر از سد لتیان قرار گرفته و به لحاظ جغرافیایی کاملا بر سد اشراف دارد.

همچنین باید بگوییم که انتهای همین جاده و یا از طریق جاده جدیدی که از داخل خود نیکنامده احداث گردیده است لواسان کوچک یا گلندوئک نیز در دسترس است.

می توان گفت که دیواره بزرگ و تاج سد لتیان از سمت شرق و شمال به نیکنامده و لواسان بزرگ و از سمت غرب و شمال به لواسان کوچک امتداد یافته است.

بعنوان یک تجربه شخصی و شناختی که از دیرباز نسبت به این منطقه ییلاقی و خوش نشین و امن و دنج دارم به شما این منطقه را پیشنهاد میکنیم و ادعا میکنیم که برای داشتن یک استراحتگاه مفید با کمترین دردسر ترافیک و دوری از محل کار و سکونتتان در تهران ، نیکنامده دیوار به دیوار تهران منتظر شماست تا در انتهای هر هفته کاری و مشغله های روزمره تان ، همه چیز را با حضور چند ساعته و یا چندروزه تعطیلات در آنجا به طبیعت بسپارید و با از دست رفتن دغدقه هایتان آرامشی که از یک سفر تفریحی به بهترین نقاط دنیا و اروپا نصیبتان میگردد را تجربه نمایید.

منتظر دیدارتان هستیم انشاله

همچنین شما می توانید برای خرید املاک و مستغلات ویلا و زمین و باغ و آپارتمان در نیکنامده از طریق شماره های زیر با ما تماس بگیرید:

مهندس تهرانی.